Tập trung phổ cập giáo dục- xóa mù chữ

17:02, 28/03/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD - XMC) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, huyện Minh Long đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng PCGD - XMC.

Chuyển biến tích cực

Những năm qua, huyện Minh Long đã tập trung thực hiện Chỉ thị 10 ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị “về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và XMC cho người lớn”. Ngành giáo dục, cũng như cả hệ thống chính trị huyện Minh Long thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 10 đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương. UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục triển khai thực hiện công tác PCGD - XMC. Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đồng thời, chỉ đạo phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường triển khai thực hiện công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Kết quả có 5/5 xã đã thành lập trung tâm học tập cộng đồng và đi vào hoạt động ổn định. Công tác PCGD - XMC cho người lớn có chuyển biến tích cực, khuyến khích người mới biết chữ tiếp tục học tập để không tái mù chữ. 

 
Phòng GD&ĐT huyện Minh Long tổ chức Hội thi Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh THCS cấp huyện, 
năm học 2023 - 2024.
Phòng GD&ĐT huyện Minh Long tổ chức Hội thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh THCS cấp huyện, năm học 2023 - 2024.

Huyện Minh Long sớm hoàn thành và đạt chuẩn XMC mức độ 1, trong đó có 3/5 xã đạt chuẩn XMC mức độ 2, gồm các xã Long Hiệp, Long Mai và Long Môn. Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Long Môn Trương Quốc Đạt cho biết, thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục và địa phương, nhà trường đã đẩy mạnh công tác PCGD - XMC. Đến năm 2017, trường đã đạt chuẩn XMC mức độ 2. 

Để tạo chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 10, Huyện ủy Minh Long tích cực chỉ đạo UBND huyện, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện quyết liệt và ưu tiên nguồn lực để đầu tư mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác dạy học. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCGD, giáo dục bắt buộc, XMC cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Tại Trường Tiểu học Long Hiệp, công tác PCGD - XMC được đưa vào kế hoạch năm học và  xem đây là tiêu chí thi đua, xét khen thưởng hằng năm. “Nhà trường phối hợp với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp. Đầu mỗi năm học, trường lập danh sách học sinh chưa đến trường để tham mưu với UBND xã chỉ đạo các bộ phận đứng cánh tại các điểm vận động các em đến trường. Nhờ vậy, đến cuối năm 2023, trường đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 và XMC đạt chuẩn mức độ 2”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hiệp Đoàn Phú Diệp cho hay.

Ngành GD&ĐT huyện Minh Long tổ chức nhiều hoạt động góp phần phát triển giáo dục toàn diện.
Ngành GD&ĐT huyện Minh Long tổ chức nhiều hoạt động góp phần phát triển giáo dục toàn diện.

Nỗ lực xóa mù chữ

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Minh Long Nguyễn Thị Thu Hiền, hiện nay, Minh Long đã duy trì tốt công tác XMC mức độ 1 theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Minh Long lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giai đoạn 2025 - 2030, huyện Minh Long tiếp tục phấn đấu  đạt chuẩn XMC mức độ 2. Hiện nay, địa phương đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCGD - XMC. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác PCGD - XMC, trong đó chú trọng XMC cho người lớn tuổi, nhằm nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của người dân trong công tác XMC. Các xã cũng chú trọng việc huy động, duy trì sĩ số học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ xã Long Môn (Minh Long) tích cực vận động người dân tham gia các lớp xóa mù chữ.
Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ xã Long Môn (Minh Long) tích cực vận động người dân tham gia các lớp xóa mù chữ.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn Đinh Thị Reo cho biết, địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn XMC mức độ 2, giai đoạn 2025 - 2030. Hiện địa phương đang tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền đến từng địa bàn thôn; ngăn ngừa tình trạng tảo hôn để hạn chế việc ly hôn. Đồng thời vận động người dân trong diện mù chữ đi làm ăn xa về địa phương để tham gia học lớp XMC. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo Trường Tiểu học Long Sơn làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Đồng thời, nắm bắt học sinh có nguy cơ bỏ học để vận động các em tiếp tục ra lớp. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thì không cần phải mở lớp XMC dành cho những đối tượng này.

Thời gian tới, huyện Minh Long tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể liên quan, giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể thực hiện hiệu quả kế hoạch PCGD - XMC. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 17:02, 28/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.