Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi thảo luận, góp ý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

18:59, 27/11/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 27/11, Quốc hội họp phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Vũ Thị Liên Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.
 
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Vũ Thị Liên Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi góp ý tại phiên họp. (Ảnh: VĂN TÂN)
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Vũ Thị Liên Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi góp ý tại phiên họp. Ảnh: VĂN TÂN

Phát biểu thảo luận tại phiên họp, đại biểu Vũ Thị Liên Hương cho rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật Lưu trữ năm 2011 là cần thiết. Bởi, việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lưu trữ, đổi mới hoạt động quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về lưu trữ, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay.

Đại hiểu Hương cũng cho rằng, dự thảo đã bổ sung các nội dung về lưu trữ tài liệu điện tử, tài liệu số tạo hành lang pháp lý thống nhất quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Dự thảo cũng đã nêu hành lang pháp lý về phân cấp và phân định rõ thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động lưu trữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lưu trữ số, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động lưu trữ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về việc lưu giữ, bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu tư để phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia. Một số nội dung nêu từ Điều 44 đến Điều 52 dự thảo Luật, đại biểu Hương đề nghị xem xét bổ sung quy định về đối tượng áp dụng để nội dung được đầy đủ.

Đối với khoản 1 Điều 7 về thành phần Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam, đại biểu Hương đề nghị thêm cụm từ “có giá trị đặc biệt” vào sau cụm từ “tài liệu lưu trữ tư” và điều chỉnh lại thành “1. Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam bao gồm toàn bộ tài liệu lưu trữ của nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình thành, nơi bảo quản, kỹ thuật ghi tin và vật mang tin. Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam gồm Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam và tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt”.

Đối với khoản 5 Điều 47 của dự thảo Luật quy định tổ chức cá nhân có nhiệm vụ thông báo đến Bộ Nội vụ khi mang tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt ra nước ngoài, đại biểu Hương đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp và bổ sung về thủ tục mang tài liệu của chủ sở hữu tài liệu ra nước ngoài tại Chương IV của dự thảo Luật.

BÁ SƠN - VĂN TÂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
 
Xuất bản lúc: 18:59, 27/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.