Thống nhất ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể

20:34, 23/05/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 23/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến liên quan đến nội dung về việc ban hành Quyết định ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Võ Phiên, Trần Phước Hiền đã chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, Sở TN&MT đã thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân…

Cùng với đó, ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn. Phòng TN&MT cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất. 

Lãnh đạo Sở TN&MT phát biểu tại cuộc họp.
Lãnh đạo Sở TN&MT cho ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh khẳng định, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP là rất kịp thời, phù hợp tình hình thực tế. Địa phương phát huy được tinh thần tự chủ, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành giá đất, đẩy nhanh quá trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Qua thảo luận tại cuộc họp, UBND tỉnh thống nhất ủy quyền cho UBND cấp huyện về xác định giá đất cụ thể, kể từ ngày 1/9/2023 cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội ban hành, có hiệu lực, thay thế Luật Đất đai năm 2013.

Giao Sở TN&MT và Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các nội dung khi quyết định ủy quyền của UBND tỉnh có hiệu lực; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp huyện làm nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kịp thời điều chỉnh phù hợp Nghị quyết 06/2023/HĐND ngày 15/3/2023 của HĐND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giao Sở TN&MT tiếp thu đầy đủ, xác đáng các nội dung góp ý, thảo luận của đại biểu, sớm hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện.
 

Tin, ảnh: THIÊN HẬU


Ý kiến bạn đọc


.