Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

17:44, 12/04/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Dự hội nghị có Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Xuân Duệ; các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội nghị.

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của Văn phòng và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. Cơ cấu tổ chức mới có 5 phòng và tương đương, gồm: Văn phòng, Phòng Thanh tra hành chính, chuyên ngành (Phòng Nghiệp vụ 1); Phòng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Phòng Nghiệp vụ 2); (4) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Phòng Nghiệp vụ 3); (5) Phòng Giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra (Phòng Nghiệp vụ 4).

 công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Văn phòng và 04 phòng Nghiệp vụ.
Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Văn phòng và 4 phòng Nghiệp vụ.

Việc thành lập theo cơ cấu mới nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tính chuyên sâu, chuyên môn hóa theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện quyền thanh tra và thẩm tra xác minh các vụ việc khiếu nại tố cáo được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Văn phòng và 4 phòng Nghiệp vụ theo cơ cấu, tổ chức mới.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Xuân Duệ nhấn mạnh, việc thành lập các phòng mới và bổ nhiệm, phân công cán bộ các phòng thuộc Thanh tra tỉnh là nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạt động hiệu quả hơn, phát huy được năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ, công chức để thực hiện có hiệu quả công việc được giao. 

Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo và công chức Văn phòng và các phòng Nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, người lao động theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh phù hợp với năng lực, chuyên môn. Tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, chủ động trong thực thi nhiệm vụ. Khắc phục những hạn chế, đổi mới trong phong cách, phương pháp, lề lối, cách thức làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công, góp phần giúp cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin,ảnh: TRẦN KIM TUẤN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 17:44, 12/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.