Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

15:00, 11/08/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Như tin đã đưa, sáng 11/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã về dự.
 
Về phía tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mẹ VNAH Phạm Thị Lự, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 158 nghìn hội viên nông dân toàn tỉnh.
 
CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Tấn Lãm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tăng cường đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra. 
 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Tấn Lãm trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Tấn Lãm phát biểu khai mạc đại hội.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được các cấp hội chú trọng. Các cấp hội đã thành lập mới 35 tổ hợp tác, 9 hợp tác xã, 4 câu lạc bộ nông dân cùng sở thích và phối hợp xây dựng 512 mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 135 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 - 4 sao. 

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp mới hơn 37 nghìn hội viên, đạt 127% so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nâng tổng số hội viên hiện có hơn 158 nghìn người. 
 

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn; phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Bình quân hằng năm, có hơn 73,5 nghìn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt cao hơn 25,5% so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI. Hội viên đã hỗ trợ hơn 8.600 ngày công lao động và cây con giống các loại trị giá 2,7 tỷ đồng; đóng góp hơn 4,4 tỷ đồng, giúp đỡ cho hơn 150 hộ nông dân nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh bình quân giai đoạn 2018 - 2022 là 1,46%.

Đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu bên lề đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh còn đẩy mạnh công tác kết nối các nguồn vốn ưu đãi cho hội viên vay để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong tỉnh đạt hơn 60 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt nông dân vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu. 

Các cấp hội còn ủy thác, tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT cho hơn 45 nghìn lượt hội viên nông dân vay, với tổng dư nợ trên 2.800 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị cung ứng trên 10 nghìn tấn phân bón các loại theo hình thức trả chậm, với tổng số tiền hơn 110 tỷ đồng; kết nối hỗ trợ trên 126 nghìn cây giống các loại; tặng 140 máy nông nghiệp trị giá hơn 30 tỷ đồng. 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 5 năm qua, nông dân trên địa bàn tỉnh đã hiến hơn 443 nghìn mét vuông đất, đóng góp trên 86,6 tỷ đồng và hơn 350 nghìn ngày công lao động. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng và làm mới hơn 155 nghìn kilômét đường giao thông nông thôn; có 102 cầu cống, hơn 155 nghìn kilômét kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, sửa chữa làm mới. 

 
 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong hoạt động hội và phong trào nông dân của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của giai cấp nông dân qua các thời kỳ, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. 

 

 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng bức trướng của Tỉnh ủy cho Hội Nông dân tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng bức trướng của Tỉnh ủy cho Hội Nông dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”, cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ hội nhập và phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp hội cần tích cực tuyên truyền, phổ biến, học tập và quán triệt thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động, đoàn kết để nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực ở các cấp hội; động viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay.

Tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho nông dân. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân. Hội Nông dân tỉnh cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và giai cấp nông dân, làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. 

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đề nghị các cấp hội nông dân trong tỉnh cần có giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới, trong đó chú trọng tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Quan tâm phát triển hội viên và thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, kết nối, giao lưu, nhất là kết nối quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chiều (11/8), Đại hội sẽ tiếp tục chương trình làm việc.

Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ cập nhật thông tin của đại hội trong những bản tin tiếp theo.
 
Tin, ảnh: A.KIỀU- M.DUYÊN- M.LỰC
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 15:00, 11/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.