UBND tỉnh họp cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

17:53, 03/07/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe, cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh và nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Cuộc họp đã thảo luận về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Báo cáo tại cuộc họp, Sở KH&ĐT cho biết, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh trong năm tới gần 6.600 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến chi cân đối ngân sách địa phương cho đầu tư năm 2024 hơn 4.800 tỷ đồng. Dự kiến, vốn ngân sách trung ương năm 2024 phân bổ cho tỉnh hơn 1.770 tỷ đồng.
 
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Cuộc họp cũng đã thảo luận về việc về việc hỗ trợ kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
 
Thảo luận việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
 
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Các đại biểu dự họp cũng thảo luận nội dung chính sách hỗ trợ thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025. Chính sách này quy định hỗ trợ thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đối với đất trồng cây hằng năm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025, gồm các nội dung: Công tác đo đạc, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh trang đồng ruộng và lập hồ sơ thiết kế, dự toán, xây dựng phương án.
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất với các nội dung trình bày tại cuộc họp. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp nhằm sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng thời gian quy định, để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp giữa năm, dự kiến được tổ chức trong tháng 7/2023.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 17:53, 03/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.