Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

15:29, 07/02/2024
.

(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

Năm an toàn giao thông 2024 có chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”, diễn ra từ ngày 15/01 – 15/02/2024. Theo kế hoạch, có 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện như, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT.

 Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đảm bảm phù hợp với từng khu vực, địa bàn, lứa tuổi và vùng miền; ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin cho công tác chỉ đạo, điều hành về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; chú trọng công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông…

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách; đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý công tác vận tải. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng ký, đăng kiểm, đào tạo sát hạnh, cấp giấy phép lái xe theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo thuận tiện phục vụ tốt cho nhân dân. Kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện hoán cải, thay đổi kích thước của xe để chở hàng hóa quá tải trọng.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

X.HIẾU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 15:29, 07/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.