Xe biển 3 hoặc 4 số có buộc đổi sang biển số định danh từ ngày 15/8 không?

09:19, 03/08/2023
.

Nhiều người dân thắc mắc, biển số định danh là loại biển nào và có cần phải đổi tất cả sang biển số định danh hay không?

Từ ngày 15/8/2023, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới sẽ có hiệu lực. Tại Thông tư này, cơ quan công an quy định sẽ cấp biển số xe cho cá nhân theo mã định danh của chủ xe (còn gọi là biển số định danh).

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, series biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số. Biển số định danh vẫn được cấp theo dạng giống như trước, chỉ khác nhau về cách quản lý. Trước đây, xe nào thì biển số đó, giờ thì người nào biển số đó, biển số sẽ đi theo người.

Biển số định danh sẽ được sử dụng suốt đời, không được phép mua bán hoặc chuyển nhượng biển số xe. Chủ xe chỉ được phép chuyển quyền sở hữu xe nhưng phải giữ lại đăng ký, biển số xe.

Sau đó, nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi và sẽ cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh sẽ được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Đối với một người sở hữu nhiều xe thì mỗi xe vẫn một biển số và các biển số đó cũng được quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Cũng tại Thông tư 24, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, tại khoản 4 Điều 39 quy định, các xe này sẽ tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu: LD (xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của công ty nước ngoài trúng thầu), DA (xe của các Ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư), MĐ (xe máy điện), R (rơ moóc, sơmi rơmoóc) thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

Như vậy, các loại biển số xe 3 số, 4 số được cấp trước ngày 15/8/2023 không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh ngay theo quy định tại Thông tư 24.

Theo VIÊN MINH/VTC.vn

 

Xuất bản lúc: 09:19, 03/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.