Video: Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

09:04, 11/02/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Để về đích với những kết quả cao nhất, đòi hỏi các cấp, các ngành của tỉnh phải đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Xuất bản lúc: 09:04, 11/02/2024