Video: Tiện ích của quản lý lưu trú điện tử

11:32, 10/11/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Từ khi Đề án 06 được triển khai, việc quản lý lưu trú có nhiều thuận lợi, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý khai báo. Vì thế, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách khai báo và quản lý về lưu trú bằng ứng dụng VNeID luôn được công an các địa phương chú trọng thực hiện.
 

 

Thực hiện: H.NHIÊN
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 11:32, 10/11/2023