Video: Tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật

07:37, 09/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay còn gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 hằng năm, bắt đầu từ năm 2013. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 

Thực hiện: Đ.NGUYỄN - T.HẬU

 

Xuất bản lúc: 07:37, 09/11/2023