Video: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 

16:02, 18/07/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một trong những kết quả nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua là thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.

Xuất bản lúc: 16:02, 18/07/2023