Video: Hiệu quả từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung

09:05, 27/06/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 3 cấp trong tỉnh, liên thông với các cơ quan đảng trong tỉnh, với trục liên thông  văn bản quốc gia đã phát huy hiệu quả thiết thực. Hệ thống đã bảo đảm thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp, góp phần phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số.

Thực hiện: A.KIỀU – T.NHÀN

TIN, BÀI LIÊN QUAN: