Video: Thu hút, trọng dụng cán bộ từ sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ

09:03, 26/06/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức trẻ, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan hành chính nhà nước thu hút, tuyển chọn đội ngũ trí thức có trình độ cao về công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Thực hiện: A.KIỀU – T.NHÀN

TIN, BÀI LIÊN QUAN: