Video: Huyện Mộ Đức xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống người dân

17:57, 07/04/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Huyện Mộ Đức quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm cuối 2023 với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

 

 

 
Thực hiện: ÁI KIỀU- MAI LỰC
 
 

 

Xuất bản lúc: 17:57, 07/04/2023