Thực hiện đồng bộ trong Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới

15:55, 13/04/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Quy hoạch là tiền đề xây dựng và định hướng thực hiện các tiêu chí tiếp theo của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM); đồng thời hoạch định không gian phát triển cho địa phương. Do đó, việc lập và quản lý quy hoạch chung xây dựng NTM. Cần thực hiện đồng bộ, thực chất và hiệu quả.

Quy hoạch chung xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 phải gắn kết chặt chẽ với quá trình đô thị hóa. Đây là định hướng xuyên suốt trong xây dựng và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2030 theo mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chú trọng quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Trần Thiên Thanh cho biết, quy hoạch xây dựng NTM góp phần hoạch định các không gian phát triển trên địa bàn nông thôn một cách toàn diện. Nhờ quy hoạch xây dựng NTM, huyện và các xã thuận lợi hơn trong việc triển khai các công trình hạ tầng, cơ sở vật chất, nhất là hệ thống trường học, nhà văn hóa thôn, đường giao thông, kênh mương thủy lợi. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, chỉnh trang đô thị, tạo môi trường sinh thái xanh-sạch - đẹp, góp phần quan trọng vào thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. “Hiện nay, huyện chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch NTM đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí mới, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và quá trình đô thị hóa. Đồng thời bố trí kinh phí để 4 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2024 là Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hòa, Nghĩa Trung và Nghĩa Lâm triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung và điều chỉnh đồ án quy hoạch NTM giai đoạn 2021-2025 đảm bảo chất lượng”, ông Thanh cho biết.

Hạ tầng giao thông nông thôn xã Đức Lợi (Mộ Đức) được quy hoạch và xây dựng bài bản.
Hạ tầng giao thông nông thôn xã Đức Lợi (Mộ Đức) được quy hoạch và xây dựng bài bản.

Với các địa phương được quy hoạch thành đô thị, hoặc xã lên phường, quy hoạch xây dựng NTM vừa đáp ứng được các quy định về tiêu chí xây dựng NTM, vừa phù hợp với định hướng phát triển thành đô thị. Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) Võ Minh Chính cho biết, quy hoạch NTM xã Tịnh Khê đảm bảo tính kết nối hạ tầng, định hướng phát triển các yếu tố tạo đô thị qua việc xây dựng vùng đệm, vùng xanh cũng như các khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, nhằm kế thừa kết quả xây dựng NTM và NTM nâng cao khi xã Tịnh Khê lên phường. Vì vậy, không chỉ cơ sở hạ tầng giao thông của xã được mở rộng, với nhiều tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”, mà hệ thống cống rãnh thoát nước trong thôn, xóm, các khu dân cư cũng được quy hoạch chi tiết, từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ, bảo đảm hài hòa về cảnh quan môi trường. Các khu vực sản xuất phát triển theo hướng tập trung, quy mô hàng hóa gắn với dịch vụ thương mại, tạo việc làm cho người dân nông thôn để từng bước thích ứng với cuộc sống đô thị. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, là động lực giúp địa phương hoàn thành và được công nhận xã NTM nâng cao năm 2023.

Phù hợp với đặc trưng vùng, miền

Quy hoạch chung xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện các quy hoạch gắn với bộ tiêu chí NTM và quá trình đô thị hóa. Đây là cơ sở để các địa phương tạo lập không gian cảnh quan nông thôn bền vững, phù hợp với đặc trưng vùng, miền và bản sắc địa phương nhằm đẩy nhanh phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển sản xuất. Qua đó đảm bảo tính kết nối giữa nông thôn - đô thị, đồng bằng - miền núi và giữa khu vực nông thôn với vùng phát triển du lịch dịch vụ, góp phần đẩy mạnh đô thị hóa khu vực nông thôn trên nền tảng kế thừa kết quả xây dựng NTM.

Vùng sản xuất tập trung tại phường Phổ Hòa (TX.Đức Phổ).
Vùng sản xuất tập trung tại phường Phổ Hòa (TX.Đức Phổ).

Sơn Tây là địa phương tiên phong của tỉnh triển khai xây dựng Bản đồ thổ nhưỡng trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch. Từ Bản đồ thổ nhưỡng, chính quyền cơ sở và người dân sẽ lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với từng vùng, khu vực. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân cho rằng, để thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn tới, huyện sẽ chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật, gắn với giám sát chặt chẽ công tác lập, quản lý và sử dụng quy hoạch xây dựng NTM. Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, tuyên truyền, trang bị kiến thức cho người dân, cộng đồng, xây dựng các hệ thống cảnh báo ở những vùng thường xuyên hứng chịu thiên tai.  

Quy hoạch vùng đảm bảo
chất lượng đã góp phần
hình thành vùng sản xuất tập trung tại xã Bình Chương (Bình Sơn).
Quy hoạch vùng đảm bảo chất lượng đã góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung tại xã Bình Chương (Bình Sơn).

Tuy nhiên, quy hoạch chung xây dựng NTM giai đoạn mới yêu cầu phải lồng ghép quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sản xuất trong một đồ án. Do đó, việc triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng NTM cấp xã gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương cho rằng, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xong quy hoạch chung xây dựng NTM nhưng hiện nay, các xã đang chủ động, tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và quá trình đô thị hóa theo yêu cầu tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Trong đó, quy hoạch sản xuất phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị, hướng đến “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” và đô thị hóa nông thôn. Do đó, công tác quy hoạch phải phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, quá trình đô thị hóa; đồng thời lồng ghép lợi thế, tiềm năng của địa phương vào quy hoạch để phát huy tốt các trụ cột kinh tế.

Bài, ảnh: MỸ HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:55, 13/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.