Ngành Xây dựng tỉnh: Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ

10:32, 28/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngành Xây dựng tỉnh quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đô thị Đức Phổ sẽ được rà soát, điều chỉnh quy hoạch trong năm 2024.                                   Ảnh: MINH PHÚC
Đô thị Đức Phổ sẽ được rà soát, điều chỉnh quy hoạch trong năm 2024. Ảnh: MINH PHÚC

Năm 2023, ngành Xây dựng tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quy hoạch đô thị; quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng; thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, chuyển đổi số... đều đạt những kết quả quan trọng. Đặc biệt là tham gia thực hiện các quy hoạch lớn, có ý nghĩa quan trọng của tỉnh như Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045...

Hiện nay, 13/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai lập và phê duyệt quy hoạch chung với 25 đồ án cho các đô thị trên địa bàn. Toàn tỉnh có 2 quy hoạch chung xây dựng cho 2 khu chức năng là KKT Dung Quất và Khu đô thị - dịch vụ - du lịch dọc tuyến ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh. Đối với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết thuộc các đô thị, khu chức năng có 450 đồ án đã được phê duyệt; 100% xã trên toàn tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới.

Sở Xây dựng và các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; chất lượng các đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao. Sau khi các đồ án quy hoạch được phê duyệt, Sở Xây dựng đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công bố công khai, cắm mốc giới các quy hoạch được duyệt theo quy định. Từ đó, góp phần phục vụ tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp giấy phép xây dựng, thu hút đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, ngành xây dựng tỉnh đã phát hiện những tồn tại, hạn chế của công tác quy hoạch. Đó là mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, thu hút đầu tư và triển khai dự án theo quy hoạch xây dựng được duyệt. Thời gian qua, có nhiều quy hoạch xây dựng phải điều chỉnh cục bộ mới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch. Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới chất lượng chưa cao; một số trường hợp chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, nên phải điều chỉnh. Khi lấy ý kiến về quy hoạch, một số sở, ngành chưa thực sự quan tâm, góp ý chưa sát yêu cầu...

Năm 2024, ngành xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Quy hoạch tỉnh. Trong đó, rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch xây dựng vùng huyện, nhất là Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía nam (TX.Đức Phổ và các huyện Ba Tơ, Mộ Đức); quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Tây. Tổ chức lập, rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch chung đô thị, trong đó tập trung vào đô thị mới Bình Sơn, TX.Đức Phổ, đô thị mới Sơn Tây. Phối hợp lập, thẩm định các quy hoạch phân khu trong KKT Dung Quất; đẩy mạnh tổ chức lập, phê duyệt, tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết tại các đô thị. Rà soát, phấn đấu hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch chung các xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu phải đảm bảo việc quy hoạch không gian phát triển của xã phải gắn liền với không gian phục vụ sản xuất, phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Văn Mẫn cho biết, năm 2024, toàn ngành sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống dữ liệu, số hóa trong quy hoạch và quản lý, phát triển đô thị. Một số phần việc liên quan đến quy hoạch nằm trong các dự án quan trọng của tỉnh, sở tập trung thẩm định để kịp thời khởi công xây dựng. Đó là các dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc đoạn cầu Trà Khúc 1 - bến Tam Thương, các khu tái định cư đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, Khu hành chính tập trung TP.Quảng Ngãi...

NGUYỄN THANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 10:32, 28/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.