Cải cách hành chính góp phần điều hành ngân sách chặt chẽ, minh bạch

09:23, 05/12/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Năm 2023, Sở Tài chính tiếp tục thực hiện cải cách hành chính để tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn thu ngân sách cũng như chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã tiếp nhận và xử lý đúng hạn 1.583 hồ sơ thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 1.442 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Hoàn thành đúng hạn nhiều nhiệm vụ

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, Sở Tài chính đã tập trung quyết liệt trong công tác tham mưu cấp có thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao đạt nhiều kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Rạp chiếu phim Hòa Bình được đưa ra bán đấu giá thành công đã góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh. 
Rạp chiếu phim Hòa Bình được đưa ra bán đấu giá thành công đã góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh. 
Sở đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các khoản thu từ đất, tiền bán nhà công sản, tiền đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản… Trong điều hành chi ngân sách, đảm bảo bám sát dự toán và theo đúng quy định. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo khắc phục quyết liệt những vấn đề còn tồn tại trong kết luận kiểm toán từ nhiều năm trước. Điều này được thể hiện qua kiểm toán, xử lý tài chính ngày càng giảm.
 
Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã xây dựng chương trình công tác vừa bao quát nhiệm vụ của tỉnh giao, vừa sát với thực tế diễn ra của địa phương. Đặc biệt, trong triển khai nhiệm vụ về tài chính, ngân sách có nhiều nội dung mới, phức tạp như thực hiện 3 chương trình mục tiêu, giải thể quỹ đầu tư, bán tài sản và nhà công sản… Hiện tại, Sở đã hoàn thành 24/27 nhiệm vụ (đang thực hiện 3 nhiệm vụ) trong chương trình công tác được UBND tỉnh giao, đồng thời xử lý kịp thời, đúng thời hạn 120/120 nhiệm vụ phát sinh được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Sở Tài chính là một trong những đơn vị được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ nhất mà không có nhiệm vụ bị trễ hạn.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, các quyết định về lĩnh vực tài chính, ngân sách. Cụ thể là, tham mưu ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 về quy định mức chi đối với các nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới. Tham mưu ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/10/2023 của HĐND tỉnh về phương án xử lý đối với khoản tiền thu được từ việc giải thể Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và tiền gốc thu hồi từ các khoản cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Sở cũng đã tham mưu quy định, điều chỉnh bổ sung định mức chi thường xuyên theo hướng công khai, minh bạch. 

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền

Ngoài tham mưu ban hành các nghị quyết, quyết định, Sở Tài chính còn tham gia phân cấp, phân quyền như phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng; phân quyền thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa dịch vụ công… Nhờ đó, trong năm 2022, chỉ số cải cách tài chính công của Quảng Ngãi đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 22 bậc). Bên cạnh đó, Sở Tài chính còn chủ động tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng nhiều cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện để nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số hành chính của tỉnh.

Đến thời điểm này, Sở đã hoàn thành việc có ý kiến hoặc thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên, giao tự chủ bằng văn bản đối với 113/113 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh về việc phân loại đơn vị theo mức tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện cho biết, trong thời gian đến, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh điều hành dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách.

Tổng thu ngân sách ước đạt trên 28,6 nghìn tỷ đồng

Theo dự báo của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 40 tỉnh, thành phố hụt thu ngân sách nhưng Quảng Ngãi là một trong những tỉnh tăng thu ngân sách rất cao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt trên 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2% dự toán trung ương giao và tăng 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh vượt thu ngân sách, góp phần giải quyết khó khăn hụt thu của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (năm 2019 và 2020). Đồng thời, tạo nguồn cải cách tiền lương trên 13,5 nghìn tỷ đồng để đảm bảo nguồn tăng lương theo nghị quyết của Chính phủ.


Bài, ảnh: HỒNG HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


         

Xuất bản lúc: 09:23, 05/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.