Khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU 

15:13, 08/08/2023
.
Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương ven biển tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý triệt để tình trạng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành công điện khẩn số 5312/CĐ-BNN-KN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 dự kiến vào tháng 10/2023.

Tập trung các biện pháp mạnh chấm dứt tàu cá, ngư dân vi phạm ở vùng biển nước ngoài

Theo công điện, dự kiến EC sang Việt Nam thanh tra thực tế lần thứ 4 vào tháng 10/2023. Để chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, Bộ NN&PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU) đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách từ nay đến tháng 10/2023.
 
Cán bộ xã Bình Châu (Bình Sơn) tuyên truyền cho chủ cơ sở bến cá tư nhân trên địa bàn về chống khai thác IUU.
Cán bộ xã Bình Châu (Bình Sơn) tuyên truyền cho chủ cơ sở bến cá tư nhân trên địa bàn về chống khai thác IUU.

Trong đó, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 phê duyệt “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”; Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt “Đề án phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”; Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023 về “Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”; ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT tại các văn bản, kết quả kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại địa phương,…

Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý triệt để tình trạng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu cá. Tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ số lượng tàu cá, nắm được thực trạng tàu cá (số lượng đã đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; số lượng chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp phép hoặc hết hạn; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh; tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS…) để sàng lọc, phân loại đảm bảo theo dõi, giám sát được toàn bộ hoạt động của đội tàu, xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; đặc biệt các tàu cá “3 không”. 

Kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, tàu cá xuất, nhập bến tại các đồn, trạm biên phòng; thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cập nhật đầy đủ số liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); ngăn chặn, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện, đặc biệt là tàu cá không tuân thủ quy định về VMS tham gia hoạt động khai thác thủy sản. 

Thực hiện xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đảm bảo tính pháp lý; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác để chế biến, xuất khẩu sang thị trường châu Âu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ lô hàng xuất khẩu; đảm bảo 100% tàu cá cập cảng chỉ định, giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác tại địa phương. 

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật phối hợp mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; đặc biệt tập trung xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định về VMS… 

Bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, trang thiết bị) cho các lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm và có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ, động viên, khen thưởng phù hợp. 

Thực hiện kết luận thanh tra của EC tại đợt thanh tra lần thứ 3, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và địa phương có liên quan phối hợp với Bộ NN&PTNT (Cục Thủy sản) điều tra, xác minh, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm IUU theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thường xuyên thanh tra, kiểm tra và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; trước ngày 30/9/2023 báo cáo kết quả thực hiện chống khai thác IUU về Bộ NN&PTNT (qua Cục Kiểm ngư) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. 

“Tổng kiểm tra toàn diện” tại 28 tỉnh, thành phố ven biển

Bộ NN&PTNT cũng giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì, phối hợp với Cục Thủy sản, lực lượng chức năng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh các vụ việc nghi vấn nhập lậu, hợp thức hóa sản phẩm từ khai thác IUU, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm tại Cảng cơ khí tàu thuyền, Công ty TNHH Thịnh Hưng, Công ty TNHH T&H Nha Trang và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; báo cáo Bộ NN&PTNT kết quả thực hiện trong tháng 8/2023. 

Chủ trì, phối hợp với Cục Thủy sản và các cơ quan liên quan của các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác để chế biến, xuất khẩu sang thị trường châu Âu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ lô hàng xuất khẩu; báo cáo Bộ NN&PTNT kết quả thực hiện trong tháng 9/2023.

Cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm ngư và các cơ quan liện quan của các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện “tổng kiểm tra toàn diện” tại 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển để sàng lọc, phân loại và xử lý theo quy định pháp luật các tàu cá “3 không”; báo cáo Bộ NN&PTNT kết quả thực hiện trong tháng 8/2023. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Nghị định sửa Nghị định số 42/2019/NĐ-CP trong tháng 8/2023. 

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ NN&PTNT trong tháng 9/2023 kết quả về: Tổng số lượng tàu cá, số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị VMS, số lượng tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép; sản lượng thủy sản khai thác của toàn quốc, sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ qua cảng theo quy định; kết quả xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thủy sản của các lực lượng chức năng trên cả nước. 

Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Kiểm ngư tiếp tục tham mưu tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tình hình chống khai thác IUU tại địa phương; kiến nghị, đề xuất Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt, hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm, triệt để các hành vi khai thác IUU. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao… tổ chức các Đoàn công tác liên ngành làm việc với các nước sở tại bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân Việt Nam để nắm bắt tình hình và điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp. 

Chuẩn bị kỹ nội dung làm việc trực tuyến với EC vào tháng 9/2023 đảm bảo đạt kết quả tốt nhất; xây dựng kế hoạch tổng thể chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 (dự kiến vào tháng 10/2023). Đồng thời là đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các Ban, Bộ, ngành, địa phương có liên quan; kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị kế hoạch chi tiết tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4.
 
PV (Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản)
TIN, BÀI LIÊN QUAN
Xuất bản lúc: 15:13, 08/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.