Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

08:54, 23/10/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Tư Nghĩa xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài nhằm góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.                                                                       ẢNH: QUANG DŨNG
Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: QUANG DŨNG

Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban Chỉ đạo 35 huyện đi vào hoạt động nền nếp. Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. 

Một số hoạt động nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa thời gian qua là nắm chắc đặc điểm tình hình của địa phương, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Phối hợp với lực lượng công an, quân đội và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng các trang Fanpage và tổ chức nhiều hội nghị tập huấn để tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết số 35, những gương người tốt việc tốt, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện, Phòng VH-TT huyện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Các Fanpage do Ban Chỉ đạo 35 huyện quản lý, hoạt động hiệu quả. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, có trên 6.627 tin, bài được đăng trên các Fanpage của huyện. Các Fanpage thu hút hàng chục ngàn lượt truy cập, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, định hướng tốt dư luận xã hội.

Ngoài ra, Huyện ủy Tư Nghĩa còn tích cực triển khai Cuộc thi viết chính luận do trung ương phát động. Cuộc thi năm 2022 có 38 bài dự thi của 20 cơ quan, đơn vị; có 7 tác phẩm được Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chọn dự thi cấp trung ương và có 1 tác phẩm đoạt giải C toàn quốc. Cuộc thi năm 2023 có 1.132 bài dự thi của 42/57 cơ quan, đơn vị, tăng 1.094 bài, tăng 22 đơn vị so với năm 2022; có 15 tác phẩm được gửi dự thi cấp trung ương, vượt 5 tác phẩm so với yêu cầu chung của tỉnh. Cuộc thi đã được các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, đơn vị hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. 

Xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta, nhất là trên không gian mạng. Trên địa bàn huyện Tư Nghĩa hiện có nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh như: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; đường Dung Quất -Sa Huỳnh, dự án đường và cầu Trà Khúc 3... Trong quá trình thực hiện bồi thường và giải tỏa mặt bằng, còn một số trường hợp người dân chưa đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra với toàn Đảng bộ huyện là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra; xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đây không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm là chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, tích cực phối hợp phát hiện từ sớm, từ xa để đấu tranh và ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc, những quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên cập nhật và lan tỏa những thông tin tích cực, những hành động đẹp và những thành tựu nổi bật về sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước để làm chủ thế trận về thông tin tư tưởng và lý luận trên không gian mạng. Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 35 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

TRƯƠNG QUANG DŨNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:54, 23/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.