Ba Tơ sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

14:31, 28/03/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 28/3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 3 năm qua, Huyện ủy Ba Tơ đã kịp thời quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW, các chuyên đề hàng năm của tỉnh phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề hàng quý của các chi bộ.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh trao giấy khen các tập thể xuất sắc.
Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh trao giấy khen các tập thể xuất sắc.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm mới, mô hình hay, tạo được sự lan tỏa lớn, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác.

Trong 3 năm qua đã có 57 tập thể, 65 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, được biểu dương, khen thưởng. Dịp này huyên Ba Tơ đã khen thưởng 15 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Huy ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, cơ sơ Đảng xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực chất, hiệu quả, tạo sự lan tỏa lớn trong cán bộ, nhân dân.

                                                                        Tin, ảnh: HỮU PHÁT

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:31, 28/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.