Góp sức xây dựng quê hương

10:36, 28/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Tân (Sơn Tây) đã gắn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Tân (Sơn Tây) hỗ trợ giỏ rác cho người dân, ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường ở địa phương.
Ảnh: Mặt trận xã cung cấp
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Tân (Sơn Tây) hỗ trợ giỏ rác cho người dân, ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường ở địa phương. Ảnh: Mặt trận xã cung cấp

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Sơn Tân là xã miền núi có hơn 800 hộ dân, với gần 3.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Ca Dong chiếm 86%. Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Tân phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn chú trọng vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giúp đỡ nhau về vốn, ngày công, giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Vận động nhân dân thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình khu dân cư 6 không; tuyên truyền ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... 

Chung tay xây dựng nông thôn mới
Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động “Vì người nghèo”... Qua thực hiện nội dung của các cuộc vận động đã khơi dậy tiềm năng to lớn của mỗi người dân, hộ gia đình trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới như xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm, các công trình công cộng tại khu dân cư. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động nhân dân hiến hơn 24 nghìn mét vuông đất, hơn 1.700 ngày công cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước bê tông gần 6,5km đường giao thông nông thôn. Nhân dân còn đóng góp hơn 800 ngày công lao động để nạo vét kênh mương nội đồng... 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường, vận động người dân có biện pháp thu gom, xử lý rác thải hợp lý; tăng cường trồng cây xanh; thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Xã đã  huy động toàn dân ra quân dọn vệ sinh môi trường với gần 500 lượt người tham gia; trồng 4.000 cây xanh; ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường; phối hợp xây dựng 10 lò đốt rác trên địa bàn xã... Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tình làng nghĩa xóm được phát huy. Tính đến cuối năm 2023, toàn xã có hơn 3.600 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 4/4 thôn đạt chuẩn văn hóa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Tân Hồ Xuân Đạt cho biết, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vị trí, vai trò của MTTQ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Nhờ đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 H.THU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 10:36, 28/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.