Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

10:06, 08/09/2023
.

Tại Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với 7 dự án luật, trong đó dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 25/8 vừa qua. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 25/8 vừa qua. (Ảnh: DUY LINH)

Theo dự kiến chương trình đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định, Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4,5 ngày và được tổ chức thành 2 đợt, từ 12/9 đến sáng 14/9 (đợt 1) và 2 ngày 18 và 20/9 (đợt 2).

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán nhà nước; các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng thời, xem xét các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Cùng với đó là báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm và báo cáo công tác dân nguyện tháng 8/2023 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Đồng thời, xem xét báo cáo kết quả của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Về công tác lập pháp, tại Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về các dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

Ngoài ra, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Một nội dung quan trọng khác là cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Đồng thời, cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo VĂN TOẢN/Nhandan.vn
 

Xuất bản lúc: 10:06, 08/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.