Phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ

14:53, 16/08/2023
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 16/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; 05 năm thực hiện Kết luận số 43  của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
 
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 và 5 năm thực hiện Kết luận số 43, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương về vai trò, vị trí của công tác dân vận đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; thực hiện dân chủ ở cơ sở sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị…
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh An chủ trì hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh An chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, 9 tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng làm sáng tỏ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai Nghị quyết số 25, Kết luận số 43. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận 43. Để công tác dân vận ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí Đặng Ngọc Huy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng về tình hình đất nước và thế giới, những tác động tích cực và tiêu cực tới nước ta; về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Trong đó, lãnh đạo các cấp phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân; phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước…

                                                                                                                     Tin, ảnh: T. THUẬN
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
 
Xuất bản lúc: 14:53, 16/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.