Sơn Hà: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

10:21, 19/07/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Huyện ủy Sơn Hà đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của huyện đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Trần Văn Luật, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Qua đó, phần lớn cán bộ, đảng viên của huyện đã tự giác thực hiện lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nhất là khắc phục các biểu hiện suy thoái về đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Trần Văn Luật trao các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà về công tác cán bộ.  Ảnh: Trung Thạch
Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Trần Văn Luật trao các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà về công tác cán bộ.  Ảnh: Trung Thạch

Qua thực hiện Chỉ thị số 05, huyện Sơn Hà xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, được nhân rộng trong cộng đồng, xã hội. Từ đó, huyện kịp thời biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu và xét chọn, đề nghị tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân; đề nghị trung ương khen thưởng một cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Trong công tác xây dựng Đảng, huyện Sơn Hà quan tâm triển khai mô hình "chi bộ bốn tốt”, "đảng bộ cơ sở bốn tốt”; nâng cao phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở...  

Trong công tác cán bộ, Huyện ủy Sơn Hà đã ban hành nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hằng năm, Huyện ủy Sơn Hà rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo thực hiện tinh giảm biên chế. Trong 2 năm 2021 - 2022, huyện Sơn Hà đã tinh giảm 27 trường hợp. Ngoài ra, Huyện ủy Sơn Hà đã ban hành đề án về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Cùng với đó, Huyện ủy Sơn Hà chỉ đạo cấp ủy các cấp lựa chọn cán bộ trong diện quy hoạch có năng lực, phẩm chất chính trị, uy tín và triển vọng để cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Hằng năm, Sơn Hà phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện. Riêng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho 1.263 cán bộ, công chức trong huyện. Nhờ đó, đến nay 100% cán bộ, công chức cấp xã của huyện Sơn Hà đều đạt chuẩn theo quy định.

Đối với công tác phát triển đảng viên, từ năm 2020 đến nay, huyện Sơn Hà đã kết nạp 261 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 257 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên gần 3.000 người.

Ngoài ra, Huyện ủy Sơn Hà luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà đã tiến hành kiểm tra 6 tổ chức đảng, 6 đảng viên; giám sát 6 cuộc đối với 6 tổ chức đảng, 6 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành 18 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 34 trường hợp (gồm 1 tổ chức đảng và 33 đảng viên).

BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 10:21, 19/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.