Thu ngân sách 8 tháng bằng 93,9% so với cùng kỳ

08:02, 12/09/2023
.

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 8 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ. Cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng.
Cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng.

Ngày 11/9, Tổng cục Thuế cho biết, trong tổng thu NSNN, thu từ dầu thô ước đạt 39.748 tỷ đồng, bằng 94,6% dự toán, bằng 74,9% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 922.348 tỷ đồng, bằng 69,3% dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 743.106 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán pháp lệnh, bằng 99,6% cùng kỳ.

Có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 68%); có 6/20 khoản thu đạt dưới mức 68%. Có 14/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; có 6/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ (Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 67,7%; lệ phí trước bạ ước bằng 71,3%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,3%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 61,1%). Có 27/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 68%; có 36/63 địa phương tiến độ thu đạt thấp (dưới 68%).

Riêng trong tháng, ước thực hiện thu NSNN tháng 8/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 75.000 tỷ đồng, đạt 5,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 71,1% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, những tháng cuối năm 2023, cơ quan thuế tiếp tục tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua; đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho DN theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, tạo đồng thuận của người dân, DN và toàn xã hội.

Về công tác quản lý hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT bảo đảm hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Trong 8 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 90% cùng kỳ năm 2022.

Về công tác thanh tra kiểm tra thuế, tính đến hết tháng 8 năm 2023, toàn ngành thuế đã kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,3% cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng, bằng 102,9% cùng kỳ năm 2022.

Về công tác quản lý nợ thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023, tăng 4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 8/2023 ước thu được 30.108 tỷ đồng. Kết quả thực hiện xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực đến hết tháng 7/2023 ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đang khẩn trương tổng hợp, chuẩn bị tài liệu để báo cáo tổng kết việc thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Theo ANH MINH/Chinhphu.vn

 

Xuất bản lúc: 08:02, 12/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.