Video: Quảng Ngãi vững vàng thế trận quốc phòng

06:02, 19/02/2023
.
(Baoquanngai.vn)- Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, trong 10 năm qua, Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.
[links()]
 
 
Thực hiện: H.HUY – N.ĐỨC
 
Xuất bản lúc: 06:02, 19/02/2023