Video: Đoàn kết để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

01:11, 16/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
[links()]