Video: Sạt lở bờ biển Lý Sơn ngày càng nghiêm trọng

09:11, 12/11/2022
.