Video: Nghĩa Hành hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao

10:10, 30/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Nghĩa Hành là huyện đầu tiên được tỉnh chọn xây dựng hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Đến thời điểm này,  Nghĩa Hành  đã đạt 80% tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao.
 
[links()]