Video: Dâng hương kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ

11:10, 29/10/2022
.