Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi

05:10, 17/10/2022
.