Video: Học sinh vùng cao ấm lòng với nồi cháo dinh dưỡng của bộ đội

11:10, 13/10/2022
.