Video: Bình Sơn hoàn thành Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

02:09, 16/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 13 - 15/9/2022), huyện Bình Sơn đã tổ chức hoàn thành Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 (BS- 22).
[links()]
 
 
Thực hiện: HUỲNH HUY – H.P