Video: LLVT đẩy mạnh phòng trào "Đền ơn, đáp nghĩa" và chính sách hậu phương quân đội

04:07, 26/07/2020
.
(Baoquangngai.vn)-  Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó góp phần giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
 

 

 

Thực hiện: Huỳnh Huy – Thành Duy- H.P