Thâm nhập góc khuất trong chế biến hải sản khô

08:07, 03/07/2013
.

Đối với người tiêu dùng và ngay cả ngành chức năng, đến thời điểm này, cũng khó kiểm soát chất lượng hải sản khô vốn rất phong phú về số lượng.

 

 
Nguồn VTV