Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản: Đúng quy trình và tiến độ

02:08, 08/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 1 - 30.7.2016, cả nước thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (Tổng điều tra). Đây là lần thứ năm cả nước thực hiện việc Tổng điều tra, nhằm thu thập thông tin, số liệu để đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương...

Theo ông Nguyễn Hùng- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra 2016 tỉnh, thì cuộc Tổng điều tra trên địa bàn Quảng Ngãi diễn ra đảm bảo quy trình, tiến độ và kế hoạch đề ra; thông tin, số liệu thu thập có độ chính xác và tin cậy cao.

-PV: Xin ông cho biết kết quả thực hiện Tổng điều tra 2016 trên địa bàn tỉnh?.

Ông NGUYỄN HÙNG: Theo danh sách lập bảng kê, tỉnh Quảng Ngãi có gần 300 nghìn hộ điều tra phiếu toàn bộ và hơn 1.400 hộ điều tra phiếu mẫu. Tổng điều tra 2016 có hơn 1.800 điều tra viên tham gia và tổng kinh phí thực hiện 9 tỷ đồng.
 
Đến ngày 30.7.2016, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc Tổng điều tra. Số phiếu điều tra các loại đều đạt  100%. Hiện nay, BCĐ Tổng điều tra các cấp đang tích cực chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, làm sạch phiếu... tại các địa bàn điều tra để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu.

Các BCĐ huyện phải hoàn thành công tác nghiệm thu cho BCĐ xã trước ngày 20.8.2016, và đến cuối tháng 11.2016, BCĐ tỉnh sẽ bàn giao kết quả cho BCĐ Trung ương. Việc công bố kết quả tổng hợp nhanh sẽ được tiến hành trong tháng 12 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì.

-PV: So với những lần trước thì thông tin, số liệu cũng như quy trình tổ chức thực hiện Tổng điều tra 2016 có những gì mới, thưa ông?

Ông NGUYỄN HÙNG: Cuộc Tổng điều tra 2016 trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng tiến độ, phương án đề ra. Trong đó, một số huyện như Tây Trà, Minh Long, Lý Sơn đã hoàn thành việc Tổng điều tra trước ngày 20.7. Theo đánh giá sơ bộ thì thông tin, số liệu thu thập trong cuộc Tổng điều tra 2016 có độ tin cậy cao hơn các lần trước.

Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, đôn đốc của BCĐ các cấp nên công tác chuẩn bị chu đáo, phương tiện phục vụ đầy đủ và kịp thời, thông tin tuyên truyền hiệu quả. Ngoài ra, Cục Thống kê tỉnh đã cử cán bộ chuyên môn về các điểm điều tra tuyến cơ sở để hỗ trợ và hướng dẫn điều tra viên trong suốt quá trình thực hiện Tổng điều tra. Qua đó kịp thời phát hiện những sai sót và có biện pháp khắc phục, xử lý.

-PV: Ông có thể cho biết những vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong Tổng điều tra 2016?
 
Ông NGUYỄN HÙNG: Khó khăn khi thực hiện Tổng điều tra 2016 là người dân thường xuyên vắng nhà. Thậm chí có người đi làm ăn xa, nên các điều tra viên phải đi lại nhiều lần mới thu thập được thông tin, số liệu. Ngoài ra, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của điều tra viên không đồng đều cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện Tổng điều tra. Có trường hợp điều tra viên không thực hiện được nên BCĐ xã, huyện phải thay người.

Một khó khăn nữa là giai đoạn chuẩn bị cho công tác Tổng điều tra 2016 lại trùng với thời điểm tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Rồi sau bầu cử, nhân sự BCĐ Tổng điều tra các cấp cũng thay đổi nên việc chỉ đạo, triển khai thực hiện cũng bị ảnh hưởng. Khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã quyết định, các cuộc Tổng điều tra sau này sẽ được thực hiện vào những năm kết thúc bằng số 0 hoặc số 5.   

MỸ HOA
(thực hiện)
 


.