Ông Trần Duy Cường– Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ngãi: Nguồn vốn kế hoạch sẽ chuyển động tốt

09:10, 27/10/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây một số chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) luôn được điều chỉnh theo hướng giúp cho hộ nghèo, cận nghèo dễ dàng tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững. Đối với Quảng Ngãi, ông Trần Duy Cường cho biết: “Nguồn tín dụng chính sách giúp cho hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh có vốn phát triển kinh tế; xuất khẩu lao động và thêm điều kiện học hành…”.

*P.V: Mới đây Chính phủ đã ban hành cơ chế về tín dụng đối với hộ cận nghèo và thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách, cụ thể như thế nào, thưa ông?

*Ông TRẦN DUY CƯỜNG: Từ ngày 16.4.2013, thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23.2.2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Ngãi chủ động báo cáo UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chính sách tín dụng ưu đãi đối với  hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt... với lãi suất bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân được 85 tỷ đồng, tạo điều kiện cho khoảng 4.000 hộ cận nghèo trong tỉnh có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, đưa tổng dư nợ các loại hình tín dụng trên địa bàn Quảng Ngãi lên gần 2.100 tỷ đồng. Con số dư nợ này là khá lớn so với dư nợ của các chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 9.10.2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 1826/2013/QĐ-TTg điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH, theo đó, lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo; cụ thể, lãi suất cho vay hiện nay là 9,36%/năm (0,78%/tháng). Lãi suất cho vay đối với chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 9,6%/năm (0,8%/tháng). Các mức lãi suất cho vay trên áp dụng đối với các khoản cho vay mới và kể cả cho vay lưu vụ, bắt đầu thực hiện từ ngày 9.10.2013.

*P.V: Quảng Ngãi hiện còn khoảng 35.000 hộ cận nghèo, nhu cầu vay vốn rất lớn, liệu Chi nhánh NHCSXH có đáp ứng đủ nguồn?

*Ông TRẦN DUY CƯỜNG: Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng đủ, giải ngân nhanh nguồn tín dụng theo nhu cầu vay của hộ cận nghèo trong tỉnh. Trong công tác lập kế hoạch tín dụng năm 2014, chúng tôi đã bám sát tỷ lệ hộ cận nghèo từ thôn, xóm trên địa bàn tỉnh nắm chắc nhu cầu vốn cho vay hộ cận nghèo trong năm 2014 khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, với sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời chỉ tiêu, kế hoạch giữa các địa phương và giữa các chương trình, tôi tin rằng, nguồn tín dụng của Ngân hàng CSXH sẽ chuyển động mạnh mẽ và có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

*P.V: Thực tế, những năm gần đây việc triển khai một số chương trình tín dụng chính sách ở Quảng Ngãi không đạt so với kế hoạch, Trung ương phải điều tiết vốn?

*Ông TRẦN DUY CƯỜNG: Trong hai năm 2011 và 2012, một số chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt 100% kế hoạch giao. Song vẫn còn một số chương trình như cho vay xuất khẩu lao động, cho vay phát triển ngành lâm nghiệp (WB3); chương trình cho hộ nghèo ở một số huyện miền núi vay… chỉ đạt khoảng 80% kế hoạch giao. Nguyên nhân là do ảnh hưởng tình hình suy thoái nền kinh tế toàn cầu đã tác động lớn đến thị trường xuất khẩu lao động và đối với đồng bào nghèo miền núi chưa có phương án sản xuất nên chưa mạnh dạn vay vốn làm ăn… theo đó việc giải ngân cũng còn hạn chế và kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chưa cao.

*P.V: Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Quảng Ngãi đã có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên?

*Ông TRẦN DUY CƯỜNG: Rút kinh nghiệm từ thực tế những năm trước, năm 2013 chúng tôi đã chủ động bám sát định hướng, chiến lược phát triển kinh tế tại địa phương, phối hợp với các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở khảo sát, nắm chắc về đối tượng có nhu cầu vay vốn, để xây dựng kế hoạch phù hợp và sát với thực tế. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm giúp cho các đối tượng hiểu rõ, để có kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

 Chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương, hội đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác bình xét, hướng dẫn hộ dân lập hồ sơ thủ tục vay vốn và đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho các đối tượng thụ hưởng vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Chi nhánh NHCSXH Quảng Ngãi sẽ chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị điều chỉnh kịp thời chỉ tiêu kế hoạch giữa các địa phương và các chương trình tín dụng, nhằm đáp ứng nguồn vốn cho những địa phương có nhu cầu vay vốn, phấn đấu đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến cuối năm 2013 đạt trên 2.200 tỷ đồng.


      THANH TOÀN (thực hiện)
 


.