Nghị định 72/2013/NĐ-CP: Động lực thúc đẩy dịch vụ Internet

09:10, 15/10/2013
.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

(Baoquangngai.vn)- Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2013, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng ra đời nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý về Internet, bổ sung quy định quản lý một số vấn đề nóng trong sự phát triển của Internet và thông tin trên mạng gần đây. Phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xoay quanh vấn đề này.


*PV: Xin ông cho biết những nội dung chính của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng ?


*Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Sau khi có Chỉ thị 58-CT/TW, vào năm 2000 Internet được đưa vào Việt Nam. Để tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển và quản lý dịch vụ Internet, Chính phủ đã sớm ban hành các văn bản quy định pháp luật phù hợp với từng thời kỳ phát triển của Internet. Sau Nghị định 55/2005/NĐ-CP, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP và ngày 15.7.2013 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Đây là một Nghị định rất quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý, động lực thúc đẩy phát triển internet, cung cấp dịch vụ trên Internet và thông tin mạng.


Nghị định 72/2013/NĐ-CP gồm 6 chương, 46 điều, quy định chi tiết cho việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và tài nguyên internet; quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng; quản lý, cung cấp và sử dụng trò chơi điện tử trên mạng; quy định về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trên mạng.


Nội dung chính của Nghị định này đó là, các quy định liên quan đến việc quản lý, cung cấp và sử dụng internet và thông tin trên mạng. Từ đó đưa ra nguyên tắc, hành lang pháp lý trong việc cung cấp, sử dụng, phát triển dịch vụ, nhất là những vấn đề liên quan đến các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, cùng những chế tài cần thiết để thiết lập các trang thông tin này cũng như việc cung cấp dịch vụ trên các mạng thông tin di động và trò chơi điện tử trên mạng. Những quy định của Nghị định 72 nhằm làm trong lành lại môi trường internet và thông tin trên mạng.


*PV: So với Nghị định 97/2008/NÐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet  ra đời trước đây thì Nghị định 72 có những điểm mới gì thưa ông?

*Ông Nguyễn Mạnh Hùng: So với Nghị định 97/2008/NĐ-CP trước đây, thì Nghị định 72/2013/NĐ-CP có những điểm mới, nổi bật đó là quy định rõ hơn, cụ thể hơn về việc chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội, thể hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh hơn nguyên tắc phát triển đi đôi với quản lý để tạo điều kiện cho phát triển.

Cụ thể, trong Nghị định 72 khuyến khích mọi người dân, tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ trên Internet; cung cấp, tìm kiếm và trao đổi chia sẻ các thông tin trên mạng. Nghị định cũng đưa ra những điều kiện để xây dựng các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thu thập thông tin xuyên biên giới từ Việt Nam sang các nước và ngược lại trong khuôn khổ của pháp luật, cũng như theo thông lệ quốc tế và các điều ước mà Việt Nam tham gia. Đồng thời, quy định quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin trên internet, trên trang mạng xã hội và bảo đảm, bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người sử dụng Internet cũng như sử dụng các trang mạng xã hội khác.

Một điểm rất mới đó là việc các quy định tạo hành lang pháp lý, để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; những chế tài, nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên Internet, nhất là việc cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội, mạng viễn thông di động, trò chơi điện tử trên mạng. Nhằm bảo đảm để mọi tổ chức, công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc quản lý, cung cấp và sử dụng Internet và thông tin trên mạng đều thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng các trang mạng lấy thông tin từ các báo nhưng lại không trích nguồn, thậm chí biên tập lại và giật tít theo kiểu giật gân câu khách, làm sai lệch nội dung thông tin, thì Nghị định 72 cũng đã quy định rất cụ thể về trang thông tin nào được sử dụng nội dung, cung cấp thông tin và chịu chế tài gì. Những hiện tượng cố tình làm sai lệch thông tin trên báo chí đó là vi phạm bản quyền, cần phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai trong thông tin; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, bản quyền của tác phẩm báo chí.
       
*PV: Từ ngày 1.9.2013 Nghị định 72 có hiệu lực, vậy việc triển khai thực hiện Nghị định 72 trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua như thế nào, thưa ông?

*Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 72 là cần thiết trong bối cảnh Internet ngày càng phát triển sâu rộng hiện nay. Để Nghị định 72/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngay từ ngày 1.9.2013, trước đó Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nghiên cứu và quán triệt một cách sâu sắc về nội dung của Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và đã lên Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này.

Theo đó, Sở đã tổ  chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 72 trên các phương tiện truyền thông; tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Nghị định đến các nhà cung cấp dịch vụ internet (bao gồm các DN cung cấp đường truyền internet, các Đại lý truy cập Internet và các trang thông tin điện tử đã được xác lập trên địa bàn).

Đồng thời,  xây dựng và tham mưu để UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng internet và thông tin mạng (thay Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động này với mật độ dày hơn, kỹ hơn để nâng cao trách nhiệm và ý thức của tổ chức và công dân trong vấn đề chấp hành pháp luật.

* PV : Xin, cảm ơn ông!N.Đức (thực hiện)
 


.