Chương trình xúc tiến thương mại sẽ khởi sắc

10:10, 12/10/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi. Một trong những đơn vị chủ trì thực hiện chương trình này là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh. Trao đổi với PV Báo Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết một số nội dung của chương trình.

P.V: Ông có thể khái quát mục tiêu của Chương trình?

Ông NGUYỄN THÀNH NAM: Mục tiêu chính của Chương trình bao gồm: Thứ nhất: Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế, chủ lực của tỉnh như thủy sản, tinh bột mì, sản phẩm bằng gỗ, nguyên liệu giấy, hàng dệt may, polypropylene, dầu FO... và mở rộng xuất khẩu các mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và nước ngoài;

Thứ hai, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nội địa; củng cố và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa thông qua thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị phát động.

Thứ ba, góp phần khuyến khích và nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm lợi thế của Quảng Ngãi trên thị trường trong và ngoài nước.
Thứ tư, gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch.

P.V: UBND tỉnh giao cho những đơn vị nào chủ trì thực hiện Chương trình này?

Ông NGUYỄN THÀNH NAM: Đó là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương, Hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị được giao chức năng, nhiệm vụ xúc tiến thương mại có Đề án xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí quy định tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi và được Giám đốc Sở Công thương phê duyệt...

P.V: Nội dung của Chương trình và mức hỗ trợ thực hiện?

Ông NGUYỄN THÀNH NAM: Chương trình có ba nội dung chính, đó là: Chương trình xúc tiến thương mại, định hướng xuất khẩu; chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước; chương trình xúc tiến thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Gắn với từng chương trình đều có mức hỗ trợ thực hiện.


Trong đó, đối với chương trình xúc tiến thương mại, định hướng xuất khẩu thì được hỗ trợ 70% chi phí thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo các mặt hàng trọng yếu của tỉnh; hỗ trợ 70% chi phí tuyên truyền xuất khẩu; hỗ trợ 100% chi phí tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; hỗ trợ 70% chi phí tổ chức hoạt động xúc tiến tổng hợp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Quảng Ngãi ra nước ngoài; đồng thời thu hút đầu tư, khách du lịch nước ngoài đến Quảng Ngãi. Ngoài ra, chương trình này còn hỗ trợ thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường nước ngoài...

P.V: Xin ông cho biết việc triển khai các chương trình này như thế nào?

Ông NGUYỄN THÀNH NAM: Khi chưa có Quyết định của UBND tỉnh thì các nội dung trên thực hiện theo Quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan khác.
Trong kế hoạch này, chúng tôi đã thực hiện được một số hoạt động như cung cấp thông tin sản phẩm và thị trường cho doanh nghiệp; cùng doanh nghiệp tham gia một số hội chợ, triển lãm; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký, quảng bá thương hiệu trên cổng thông tin thương mại điện tử của tỉnh; đào tạo, tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp...

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi là hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đẩy mạnh thực hiện tốt các chương trình trong thời gian đến. Hiện chúng tôi đã hoàn thành các nội dung chương trình xúc tiến thương mại năm 2013 và đang tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2014.   


 THANH TOÀN (thực hiện)
 


.