Tập trung đầu tư phát triển có hiệu quả các đô thị sẵn có

03:09, 22/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là khẳng định của đồng chí Huỳnh Chánh- Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa khi trao đổi với PV. Báo Quảng Ngãi về thực trạng và định hướng phát triển cho thị trấn La Hà và Sông Vệ.

PV: Đồng chí đánh giá thế nào về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn La Hà và Sông Vệ trong những năm qua?

Đồng chí Huỳnh Chánh: Huyện Tư Nghĩa có 18 xã, thị trấn. Trong đó, thị trấn La Hà được tách ra từ xã Nghĩa Trung năm 1987 và nay là trung tâm huyện lỵ. Thị trấn Sông Vệ được tách ra từ xã Nghĩa Phương năm 1991, có lịch sử hình thành khá lâu, giữ vai trò hết sức quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện. Trong những năm qua, công tác quy hoạch và phát triển đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế tại hai địa phương này được huyện đặc biệt quan tâm, với tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng. Nhờ đó, thị trấn Sông Vệ và La Hà đã có những thay đổi đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng TTCN – TMDV. Đến nay, hai địa phương này đã tạo nên diện mạo của một đô thị mới. Cụm công nghiệp La Hà đã được hình thành, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong nước. Triển khai thực hiện nhiều dự án khu dân cư- đô thị, chợ; hệ thống hạ tầng...  Về phát triển kinh tế, tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tương đối ổn định, tạo nhiều việc làm và thu hút được nhiều lao động. Trong đó, Cụm công nghiệp La Hà thu hút được 11 doanh nghiệp đầu tư với tổng số vốn đăng ký 125 tỷ đồng, giải quyết được trên 1.050 lao động, nộp ngân sách cho huyện hơn 300 triệu đồng.

PV: Thị trấn La Hà là trung tâm của huyện lỵ nhưng dường như chưa có sự đột phá trong phát triển. Vậy đâu là nguyên nhân?

Đồng chí Huỳnh Chánh: Huyện Tư Nghĩa nói chung và thị trấn La Hà nói riêng có xuất phát điểm về kinh tế thấp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chậm. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, khoảng 16 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho thị trấn La Hà còn nhiều hạn chế, nhất là đường giao thông nội thị, hệ thống cấp thoát nước.

Mặt khác, với vai trò là trung tâm của huyện lỵ nhưng sức hút của thị trấn La Hà còn thấp, chưa xác định rõ động lực phát triển đô thị ngoài chức năng hành chính. Kết cấu hạ tầng phát triển không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thiếu tính kết nối với các khu vực lân cận; cầu Bàu Giang và QL 1 đi qua thị trấn xuống cấp, hẹp. Công tác quản lý xây dựng còn nhiều mặt bất cập, chưa đạt hiệu quả cao.

Nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của thị trấn La Hà còn có những hạn chế nhất định. Chưa có quy hoạch tổng thể (về giao thông, công nghiệp…) để liên kết hỗ trợ phát triển giữa các khu vực nên không phát huy hết thế mạnh của địa phương.

PV: Theo đồng chí, Tư Nghĩa nói chung, thị trấn La Hà nói riêng cần làm gì để triển khai có hiệu quả lợi thế là cửa ngõ phía nam của TP Quảng Ngãi để phát triển kinh tế - xã hội?

Đồng chí Huỳnh Chánh: Để khai thác có hiệu quả lợi thế là cửa ngõ phía nam của TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa sẽ tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, đưa thị trấn La Hà và Sông Vệ đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2015. Muốn làm được điều đó là phải tiến hành rà soát lại quy hoạch tổng thể từng đô thị, xác định rõ động lực phát triển mới và tính chất chức năng của đô thị. Quy hoạch phát triển và đầu tư hệ thống giao thông, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 2 trục đường chính phía đông và tây thị trấn La Hà; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối với Cụm CN-TTCN La Hà; hoàn chỉnh trục đường phía đông thị trấn Sông Vệ và tiếp tục đầu tư tuyến đường phía tây và các tuyến đường nội thị khác.

UBND tỉnh sớm kiến nghị Bộ GTVT đầu tư xây dựng mới cầu Bàu Giang; cho chủ trương xây dựng bờ kè nam sông Bàu Giang kết hợp với đường giao thông đoạn từ Nghĩa Trung đến thị trấn La Hà, nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất ở đây. Nâng cấp mở rộng cầu Bốn Cấn; xây dựng 2 -3 cầu qua sông Bàu Giang nhằm kết nối với TP Quảng Ngãi. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai thi công tuyến QL 1 từ cầu La Hà – cầu Sông Vệ.

Ngoài ra, tiếp tục khai thác một cách hợp lý, có hiệu quả quỹ nhà, quỹ đất chú trọng phát triển thị trường bất động sản có sự quản lý của Nhà nước. Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Có như vậy, thị trấn La Hà mới có cơ hội để phát triển.  


Phú Đức (thực hiện)


 


.