Hoạt động xổ số kiến thiết hướng đến "ích nước, lợi nhà"

03:09, 28/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mục tiêu của hoạt động xổ số kiến thiết (XSKT) nhằm huy động tiền nhàn rỗi trong dân vào ngân sách nhà nước. Nguồn thu này dùng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội về giáo dục, y tế của địa phương. Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Ngãi cho biết một số hoạt động của đơn vị trong 8 tháng năm 2013.

P.V: Thực hiện kế hoạch trong khó khăn chung của nền kinh tế, đơn vị đạt được những kết quả nào đáng ghi nhận, thưa ông?

Ông TRẦN PHÙNG: Năm 2013, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Ngãi được giao kế hoạch doanh thu bán vé 258 tỷ, nộp ngân sách 55,5 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm chúng tôi đạt doanh thu bán vé gần 179 tỷ, nộp ngân sách  gần 40 tỷ. Trong số đã nộp ngân sách này chưa kể đến việc chúng tôi thu hộ thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng 6,8 tỷ đồng.

Trong những tháng đầu năm chúng tôi gặp một số khó khăn, nhất là kinh tế suy thoái làm cho thu nhập của người dân giảm, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi giải trí, kéo theo doanh thu bán vé XSKT cũng chịu tác động. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành và sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động trong công ty, chúng tôi đạt được kết quả trên. Đặc biệt sau khi UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng trụ sở mới, chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục để tiến hành xây dựng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XSKT và khả năng cạnh tranh của công ty chúng tôi trên thị trường. Sự quan tâm của tỉnh cũng là động lực để đơn vị chúng tôi tiếp tục phấn đấu thực hiện và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2013.

P.V: Theo Nghị quyết số 68/2006/NQ-QH 11 của Quốc hội, thì nguồn thu từ hoạt động XSKT "phân bổ và sử dụng số thu này để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương...". Đối với Quảng Ngãi, việc thực hiện Nghị quyết này như thế nào?

Ông TRẦN PHÙNG: Trong những năm qua, từ nguồn thu XSKT Quảng Ngãi có đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi xã hội trong tỉnh nhưng chưa nhiều. Chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn thu từ hoạt động từ XSKT để đầu tư xây dựng những công trình phục vụ giáo dục, y tế. Mỗi công trình khi hoàn thành gắn bảng "Công trình xây dựng từ nguồn thu XSKT" sẽ góp phần tuyên truyền cho người dân ý nghĩa "ích nước, lợi nhà" của hoạt động XSKT. Hình thức tuyên truyền trực quan này dễ vận động nhân dân ủng hộ, tham gia hoạt động XSKT. Một số tỉnh, thành phố  trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện đã thực hiện rất tốt công việc này. Chúng tôi đang phấn đấu.

P.V: Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động và công tác xã hội từ thiện của công ty  như thế nào?

Ông TRẦN PHÙNG: Nhiều năm liền việc làm, đời sống, thu nhập của cán bộ, viên chức và người lao động tại Công ty chúng tôi luôn ổn định. Từ hoạt động XSKT đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động phổ thông trong và ngoài tỉnh, và tạo thu nhập cho họ.

 Riêng về hoạt động xã hội từ thiện của đơn vị, đây là nét đẹp của công ty trong nhiều năm qua. Từ nguồn quỹ phúc lợi và vận động cán bộ, nhân viên đóng góp, trong năm 2013 chúng tôi đã xây dựng được một ngôi nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo ở thành phố Quảng Ngãi và phụng dưỡng chu đáo Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ngoài ra, chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên tham gia các hội thao trong khu vực miền Trung- Tây Nguyên và trong tỉnh.


THANH TOÀN (thực hiện)
 


.