Hướng đến xây dựng mô hình một cửa điện tử hiện đại

06:08, 10/08/2013
.

(QNg)- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Để hiểu rõ hơn việc thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh ta, PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Sở TT&TT.

*PV: Xin ông cho biết việc ứng dụng CNTT phục vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua như thế nào?

*Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG: Hiện nay, các ngành, địa phương trong tỉnh cơ bản đều ứng dụng CNTT trong việc giải quyết thủ tục hành chính và đã mang lại một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh mới chỉ có UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Hà thực hiện một cách căn bản.

Trong đó, UBND thành phố Quảng Ngãi đã đầu tư mới trang thiết bị phần cứng, gồm 2 máy chủ; hệ thống thiết bị bốc số tự động; 1 máy quét mã vạch; 1 máy in mã vạch; 1 màn hình cảm ứng; 11 bộ máy tính để bàn... Phần mềm ứng dụng một cửa điện tử được Công ty TNHH Tuổi trẻ Lạc Việt TPHCM xây dựng; hoạt động trên môi trường mạng WAN thành phố, thực hiện kết nối nội bộ  đến các cơ quan, đơn vị  thuộc thành phố, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; kết hợp tra cứu hồ sơ của tổ chức, công dân được tích hợp trên trang điện tử của thành phố. Lĩnh vực áp dụng, gồm: hộ tịch, cấp giấy CMND, kinh doanh, Tài nguyên môi trường, quản lý đô thị với 56 thủ tục hành chính được thực hiện.

Còn UBND huyện Sơn Hà, đầu tư 1 máy chủ, 1 máy photocopy, 1 màn hình cảm ứng, 3 máy in... Phần mềm ứng dụng là phần mềm e- Gate của Công ty an ninh mạng BKAV triển khai trên môi trường mạng WAN, thực hiện kết nối các phòng ban thuộc UBND huyện đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Các lĩnh vực được áp dụng, gồm: hộ tịch và chứng thực, đất đai; xây dựng nhà ở, quản lý quy hoạch; đăng ký kinh doanh; CMND; đầu tư xây dựng cơ bản  với 36 thủ tục hành chính được thực hiện.
 
*PV: Là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, ông đánh giá thế nào về hiệu quả của các phần mềm được triển khai ở 2 địa phương trên?

*Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG: Nhìn chung, việc ứng dụng CNTT vào cải cách thủ tục hành chính ở 2 địa phương trên bước đầu đã phát huy được hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình. Trong đó, phần mềm một cửa hiện đại tại thành phố Quảng Ngãi đã đáp ứng một số yêu cầu ứng dụng CNTT, phục vụ mô hình một cửa hiện đại. Tuy nhiên, phần mềm này vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có (hoặc chưa đáp ứng) các chức năng, kỹ năng, kỹ thuật của hệ thống một cửa điện tử theo tiêu chuẩn áp dụng cho mô hình một cửa điện tử hiện đại theo Công văn số 1725/BTTTT-UDCNTT ngày 4/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngược lại, phần mềm một cửa hiện đại đang triển khai áp dụng tại UBND huyện Sơn Hà đáp ứng hầu hết các yêu cầu về chức năng, tính năng, kỹ thuật theo Công văn số 1725/BTTTT-UDCNTT ngày 4/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây được xem là công cụ chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp chuyên môn; cho phép cán bộ, công chức trong cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt, nhất quán, đảm bảo công khai, minh bạch trên môi trường mạng. Công tác thống kê, báo cáo thuận tiện và tự động theo các tiêu chí, biểu mẫu; đồng thời dễ dàng tra cứu, truy xuất hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng internet thông qua trang Web của huyện. Đáp ứng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên trang tin điện tử  của đơn vị và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố cho các thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ.

*PV: Được biết, UBND tỉnh đã cho chủ trương để Sở tổ chức Hội thảo ứng dụng CNTT phục vụ cải cách thủ tục hành chính. Vậy xin ông cho biết mục tiêu của hội thảo lần này là gì?

*Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG: Hội thảo lần này sẽ tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, như: Đánh giá thực tế kết quả ứng dụng CNTT phục vụ mô hình một cửa điện tử hiện đại tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả vào công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất lựa chọn hệ thống phần mềm một cửa hiện đại triển khai thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, tăng cường sử dụng văn bản điện tử. Thứ ba là hướng đến cung cấp dịch vụ công mức 2 tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công mức 3 trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trong thời gian đến.

PV: Xin cảm ơn ông!

         

Phú Đức (thực hiện)
 


.