Ông Nguyễn Văn Luyện - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh:
Phấn đấu hoàn thành dự toán thu thuế năm 2013

03:06, 09/06/2013
.

(QNg)- Trong bối cảnh chung, hoạt động sản xuất kinh doanh trong tỉnh đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, việc thực hiện dự toán thu thuế 5 tháng đầu năm 2013 của Quảng Ngãi vẫn đạt kết quả khả quan. Nhiều đơn vị, nhiều khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ dự toán tăng so cùng kỳ. Phó Cục trưởng Cục thuế Quảng Ngãi Nguyễn Văn Luyện cho biết rõ hơn kết quả này...

* P.V: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2013, ngành thuế đã dự lường những khó khăn nào phải đương đầu và vượt qua?

* Ông NGUYỄN VĂN LUYỆN: Chúng tôi có một số dự lường là năm 2013 kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn... Theo đó, công tác quản lý thu thuế sẽ gặp những khó khăn nhất định. Công tác thu nợ cũng khó khăn hơn. Năm nay, ngoài những nội dung công việc thuộc nhiệm vụ chuyên môn, ngành thuế còn tập trung hướng dẫn giải quyết các thủ tục liên quan đến giảm, giãn thuế theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm, Cục thuế đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của các ban chỉ đạo, các đoàn công tác đôn đốc thu thuế do UBND các cấp thành lập từ năm trước. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế được ngành chú trọng hơn, nhất là công tác phát hiện, xử lý tình trạng gian lận về hóa đơn bán hàng...

* P.V: Nhiều tỉnh, thành phố số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng đột biến, ảnh hưởng đến nguồn thu, còn đối với Quảng Ngãi?

* Ông NGUYỄN VĂN LUYỆN: Số liệu mà chúng tôi nắm được, trong 5 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh có 68 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 95 doanh nghiệp tạm nghỉ. Trong khi đó, có 236 doanh nghiệp thành lập mới. Điều này cho thấy, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ở Quảng Ngãi vẫn khả quan so với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhờ đó mà kết quả thực hiện dự toán thu thuế đạt kết quả đáng khích lệ.

*P.V: Cụ thể về kết quả khả quan trong thu thuế 5 tháng đầu năm?
 
* Ông NGUYỄN VĂN LUYỆN: Tổng thu ngân sách trên địa bàn Quảng Ngãi 5 tháng đầu năm 2013 là 9.276 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ sản phẩm lọc hóa dầu 8.253 tỷ, đạt 50.5% dự toán, tăng 50% so cùng kỳ; các khoản thu còn lại 1.022 tỷ, đạt 43% dự toán và tăng 2% so cùng kỳ. Điều đáng mừng là nhiều đơn vị thu, các khoản thu, sắc thuế trong những tháng đầu năm đạt và vượt dự toán.


Kết quả trên rất đáng khích lệ trong tình hình khó khăn chung hiện nay, tạo đà cho việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013.

*P.V: Ông cho biết đôi nét về nhiệm vụ của ngành từ nay đến cuối năm?

* Ông NGUYỄN VĂN LUYỆN: Trong 7 tháng còn lại của năm 2013, ngành thuế tiếp tục tập trung công tác thu, rà soát các nguồn thu để tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách và thu nợ thuế hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách hành chính trong quá trình khai thuế, nộp thuế, trọng tâm là thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo các cam kết theo giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn ngành thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

*Trước mắt, trong tháng 6 này ngành thuế Quảng Ngãi tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp nhận ý kiến người nộp thuế qua trang Website của Cục thuế, qua điện thoại, bưu điện...


Với những giải pháp nêu trên, chúng tôi tin rằng, dù trong công tác thu thuế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành thuế sẽ hoàn thành dự toán thu năm 2013.

THANH TOÀN (thực hiện)


 


.