Tiếp tục đổi mới, sáng tạo để giữ vững và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn

02:03, 17/03/2013
.

(QNg)- Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2008 - 2013, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, CNVCLĐ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi từ tổ chức Công đoàn. Trước thềm Đại hội XII Công đoàn tỉnh, Báo Quảng Ngãi phỏng vấn đồng chí Ngô Thị Kim Ngọc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

*Hỏi: Công cuộc đổi mới và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đã tạo sự biến động về đội ngũ CNVCLĐ, đồng chí cho biết sự biến động này đã diễn ra ở Quảng Ngãi trong 5 năm qua như thế nào?

*Đồng chí Ngô Thị Kim Ngọc: Công cuộc đổi mới và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đã tạo nên biến động trong CNVCLĐ cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng khá phong phú. Việc phát triển KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Tỉnh ủy có nghị quyết phát triển nguồn nhân lực, nhằm đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 3.800 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 35.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 66.000 công nhân, lao động, trong đó có trên 20.000 công nhân, lao động làm việc tại KKT Dung Quất và các KCN tỉnh. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, đội ngũ CNVCLĐ cũng có những chuyển biến tích cực về chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn phần lớn người lao động là lao động phổ thông, trình độ học vấn, tay nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là các dây chuyền đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao, cần có sự đào tạo, đào tạo lại để đáp ứng được sự nghiệp CNH, HĐH ngày nay.

*Hỏi: Trước những biến động của đội ngũ CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh đã có những hoạt động gì để tạo điểm tựa cho người lao động?

*Đồng chí Ngô Thị Kim Ngọc: Trước biến động CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là hướng về CĐCS. Kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước giải quyết những tồn tại, bức xúc của người lao động. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và đề án đổi mới hoạt động trong hệ thống công đoàn.

Năm 2013 Luật Công đoàn và Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thu được kinh phí công đoàn từ những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn để việc thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp này phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật, thành lập văn phòng tư vấn pháp luật, mời cộng tác viên có trình độ về luật của các ngành liên quan để tư vấn pháp luật, giúp công nhân, lao động hiểu biết, nắm vững, kịp thời trao đổi, giải đáp thắc mắc về các chế độ, chính sách, tiền lương, góp phần xây dụng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

*Hỏi: Xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm  được LĐLĐ tỉnh  đề ra trong nhiệm kỳ 2013- 2018?

*Đồng chí Ngô Thị Kim Ngọc: Một số nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ tỉnh trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân. Vận động người lao động không ngừng học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và những bức xúc trong CNVCLĐ để định hướng cách giải quyết, tránh tình trạng đình công, ngừng việc tập thể.

Các cấp Công đoàn tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, chuyên môn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp. Động viên CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, đoàn kết chia sẻ khó khăn và gắn bó tạo sự phát triển bền vững trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tư vấn pháp luật, tổ chức kiểm tra, phối hợp kiểm tra về thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước giúp cho người lao động hiểu được trách nhiệm cũng như quyền lợi để có thể tự bảo vệ mình. Đặc biệt là các chế độ liên quan tiền công, tiền lương, thời gian làm việc, chế độ BHYT, BHXH, ATVSLĐ từ đó kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh mà Đại hội XII đề ra.


 Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
     

Quang Tuyến (thực hiện)
 


.