Đồng chí Đinh Kà Để - Bí thư Huyện ủy Sơn Tây: Thay đổi để nhân dân tin vào Đảng

09:03, 19/03/2013
.

(QNg)- Sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Sơn Tây đã có những việc làm thiết thực. Để hiểu rõ hơn về kết quả này, PV.Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đinh Kà Để- Bí thư Huyện uỷ Sơn Tây.

*PV: Thưa đồng chí, sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Huyện uỷ thấy nổi lên những vấn đề gì cần tập trung giải quyết?

*Đồng chí Đinh Kà Để: Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy vẫn còn nhiều khuyết điểm, yếu kém cần tập trung khắc phục trong thời gian đến. Cụ thể, việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác, gây dư luận không tốt trong xã hội.    

Một số đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện chưa dành nhiều thời gian về các địa phương được phân công phụ trách để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Một số cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; nói không đi đôi với làm; thậm chí có biểu hiện nhũng nhiễu, vi phạm tư cách đảng viên và có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản… còn có mặt yếu kém.

*PV: Nghĩa là, công tác cán bộ ở huyện có vấn đề? Đồng chí có thể nói rõ hơn về việc này?

*Đồng chí Đinh Kà Để: Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức kiểm điểm một cách quyết liệt, không né tránh sự thật. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã buộc phải luân chuyển công tác một số đồng chí có dư luận không tốt trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội. Tôi cũng nhận thấy, việc nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ của huyện "có vấn đề". Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý chưa làm tốt công tác dự đoán, dự báo cho nhiệm kỳ sau; bị động trong khi bố trí các chức danh chủ chốt, nhất là ở cơ sở. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị có trường hợp chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực thực tiễn đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc. Việc điều động, luân chuyển cán bộ thực hiện chưa nhiều, chưa mạnh, nhất là luân chuyển từ dưới lên...

*PV: Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ có những chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?


*Đồng chí Đinh Kà Để: Đối với công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ có tính kế thừa. Những đồng chí nằm trong diện quy hoạch đều được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để khi bổ nhiệm đều đủ chuẩn. Ngoài chú trọng trình độ chuyên môn, Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng không xem nhẹ vấn đề kinh nghiệm thực tiễn và phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, làm tốt việc nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt. Kiên quyết  thay thế cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Tôi tin rằng, nhiệm kỳ đến, Sơn Tây sẽ không còn tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở. Chỉ đạo rà soát đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a.

Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng. Tăng cường quản lý công tác giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo và quản lý trật tự xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, đặc biệt là các xã xa trung tâm huyện.


Về lâu dài, cần khắc phục tư tưởng trông chờ, ỉ lại của nhân dân. Tập trung chỉ đạo UBND huyện đánh giá hiệu quả các công trình đầu tư từ Chương trình 30a, xác định nguyên nhân nhiều công trình không phát huy được hiệu quả, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Đánh giá hiệu quả từng loại cây trồng, vật nuôi để hướng người dân sản xuất có hiệu quả, có như thế mới xoá nghèo bền vững.

 Lê Đức (thực hiện)
 


.