Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UB Mặt trận TQVN tỉnh:
Chuyển từ vận động sang hành động "Ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

01:01, 11/01/2013
.

(QNg)- Ban Chỉ đạo của  tỉnh vừa tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (CVĐ). Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UB Mặt trận TQVN tỉnh Nguyễn Minh Tuấn -  Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ của tỉnh về một số kết quả của CVĐ; kế hoạch tổ chức thực hiện CVĐ năm 2013 và tháng cao điểm nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp đến.

*P.V: Đồng chí có thể khái quát về kết quả 3 năm triển khai thực hiện CVĐ trên địa bàn Quảng Ngãi, nhất là những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người tiêu dùng?

*Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Trong 3 năm qua tỉnh ta đã tích cực triển khai thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được các cấp, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc về CVĐ, xem đây là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

CVĐ đã khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực và tự tôn dân tộc, xây dựng văn hoá tiêu dùng trong cán bộ và nhân dân trong tỉnh; đồng thời đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sử dụng hàng Việt Nam vào nhu cầu cuộc sống thường ngày, tạo thói quen "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Doanh nghiệp đã ý thức hơn trong việc sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam chất lượng và có sức cạnh tranh cao. Một số sản phẩm làm ra đã chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Khâu phân phối sản phẩm, hoạt động khuyến mãi và dịch vụ chăm sóc khách hàng, đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo… luôn được các doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Đặc biệt, các nhà sản xuất trong tỉnh đã thực hiện tốt việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, đáp ứng nhu cầu và tạo niềm tin đối với người tiêu dùng.  


Đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều ưu tiên sử dụng các vật dụng văn phòng, máy móc thiết bị… sản xuất, lắp ráp trong nước. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều nhận thức sâu sắc việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam...

*P.V: Đánh giá riêng công tác tuyên truyền, vận động thực hiện CVĐ?

*Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ, công tác vận động, tuyên truyền đã được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Dưới đây xin ghi nhận những đóng góp của các đơn vị được xem là "chủ lực" trong công tác này.


 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xác định nhiệm vụ và tích cực hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền về CVĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua tổ chức Mặt trận, các hội đoàn thể trong tỉnh để lồng ghép tuyên truyền CVĐ với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương...

Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã biên soạn tài liệu, hướng dẫn tuyên truyền, hướng dẫn nội dung băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền và định hướng cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về CVĐ.


Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố đã mở chuyên trang, chuyên mục, dành diện tích, thời lượng phù hợp để đăng tải, phản ánh tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, các mặt hàng tiêu dùng Việt Nam chất lượng cao, các hoạt động hưởng ứng CVĐ.

Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân tỉnh... đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên các cấp nhận thức đúng về khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hoá chất lượng, giá thành hạ, có sức cạnh tranh cao, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và quan tâm đến quyền lợi người tiêu dùng.

UB Mặt trận TQVN tỉnh và các huyện, thành phố vừa làm tốt vai trò tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện CVĐ, vừa xác định việc thực hiện CVĐ là một trong những nội dung quan trọng của công tác Mặt trận; luôn theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện CVĐ...

*P.V: Mục đích và những yêu cầu đặt ra trong triển khai, thực hiện CVĐ năm 2013?

*Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và đưa CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn trong năm nay, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã xác định mục đích và một số yêu cầu sau:

Một là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tinh thần chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của nhân dân trong tỉnh để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Hai là, các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện CVĐ, làm chuyển biến về nhận thức, ưu tiên dùng hàng Việt Nam khi mua sắm, sử dụng hàng hoá, dịch vụ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013.

Ba là, các doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ; phát triển và mở rộng thị trường nội địa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh trong hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện CVĐ.

* P.V: Đối với Tháng cao điểm thực hiện CVĐ chúng ta sẽ tập trung vào những vấn đề gì?

*Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Trong kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ - 2013 (từ 9/1/2013 đến 9/2/2013), Ban Chỉ đạo CVĐ đã xác định rõ những phần việc phải tập trung; đó là:

Trong thời gian trên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động hưởng ứng Tháng cao điểm. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ có kế hoạch sản xuất, phân phối sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú, chất lượng, kịp thời cung ứng, phục vụ tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, nhất là thực hiện đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm tích cực hưởng ứng CVĐ một cách thiết thực. Tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ chức các đợt bán hàng bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết.

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hoá, hàng giả, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh.


THANH TOÀN
(thực hiện)

 


.