Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UB Mặt trận TQVN tỉnh:
Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

12:09, 28/09/2012
.

(QNg)- Qua ba năm tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Quảng Ngãi đạt được một số kết quả ban đầu. Chủ tịch UB Mặt trận TQVN tỉnh Nguyễn Minh Tuấn -  Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh cho biết một số kết quả và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện CVĐ thời gian đến.  

* P.V: Nhận định chung về kết quả thực hiện CVĐ thì yếu tố nào cần nhấn mạnh, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Trong 03 năm triển khai thực hiện CVĐ (9/2009 - 9/2012), các cấp, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc về CVĐ là chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nhằm góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, phòng ngừa lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội.  


Thông qua CVĐ nhằm phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực và tự tôn dân tộc, xây dựng văn hoá tiêu dùng, sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Các nhà sản xuất trong tỉnh đã thực hiện tốt việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, đáp ứng và tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Một số sản phẩm làm ra đã chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường trong nước, xuất khẩu ra nước ngoài. Khâu phân phối sản phẩm, hoạt động khuyến mãi và dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được các doanh nghiệp chú trọng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã tích cực liên doanh, liên kết hỗ trợ nhau trong quá trình tiêu thụ hàng hóa; thực hiện việc ưu tiên mua hàng hóa Việt Nam có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập trong trang bị máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, vừa làm lợi cho doanh nghiệp, vừa làm lợi cho nền kinh tế đất nước...

* P.V: Vậy còn những hạn chế?

* Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn:  Bên cạnh những kết quả nêu trên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là, sức lan toả của CVĐ chưa rộng khắp. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ vẫn xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng đến lòng tin và sự lựa chọn trong tiêu dùng của người dân. Hệ thống phân phối hàng hoá chưa nhiều. Việc đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa thường xuyên. Giá cả và chất lượng hàng hoá chưa đảm bảo, chưa phù hợp. Thông tin quảng bá về hàng hóa do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đến với người tiêu dùng chưa đầy đủ, gây tâm lý e ngại. So sánh giữa chất lượng hàng hóa do Việt Nam sản xuất với hàng hóa ngoại nhập có thương hiệu, chất lượng tốt, giá cả phải chăng…

* P.V: Tuyên truyền, vận động giữ một vai trò hết sức quan trọng trong CVĐ, đồng chí cho biết việc thực hiện công tác này ở các cơ quan, đơn vị ?

* Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Có thể nói, trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ, công tác vận động, tuyên truyền đã được các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xác định nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền về CVĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua tổ chức Mặt trận, các hội, đoàn thể trong tỉnh để lồng ghép tuyên truyền CVĐ với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương... Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã biên soạn tài liệu, hướng dẫn tuyên truyền, hướng dẫn nội dung băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền và định hướng cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về CVĐ. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố mở chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, phản ánh sinh động tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, các mặt hàng tiêu dùng Việt Nam chất lượng cao, các hoạt động hưởng ứng CVĐ… Ủy ban MTTQVN tỉnh, các huyện, thành phố, các hội, đoàn thể... cũng đã làm tốt   công tác tuyên truyền góp phần đưa CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu.

* P.V: Theo đồng chí, sau 03 năm thực hiện CVĐ, đã có những chuyển biến gì trong nhận thức và hành động của người tiêu dùng?

* Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong tỉnh về sử dụng hàng Việt Nam vào nhu cầu cuộc sống thường ngày, tạo thói quen "người Việt dùng hàng Việt", từng bước thay đổi thị hiếu sính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng trong tỉnh.
Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều ưu tiên sử dụng các vật dụng văn phòng, máy móc thiết bị… sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều nhận thức sâu sắc việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam là hành động thiết thực góp phần phát triển kinh tế nước nhà, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc và tuyên truyền vận động bạn bè, người thân trong gia đình tham gia hưởng ứng, thực hiện CVĐ...

* P.V:  Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh thực hiện CVĐ trong thời gian đến?

* Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và đưa CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn, BCĐ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:
Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện CVĐ theo tinh thần Thông báo Kết luận 264 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 66 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để các cấp, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tích cực hưởng ứng, thực hiện CVĐ.

Hai là, Tiếp tục củng cố và nâng cao trách nhiệm mỗi thành viên của BCĐ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện CVĐ; sơ kết, tổng kết đánh giá và kịp thời động viên khen thưởng, nhân rộng các điển hình trong thực hiện CVĐ.

Ba là, các cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông và tiêu dùng hàng hoá sản xuất trong tỉnh; phát triển hệ thống phân phối tại các khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa… để thường xuyên đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng; thực hiện có hiệu quả công tác ngăn chặn hàng giả, hàng lậu, hàng gian lận thương mại...

Bốn là, các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện và khuyến khích đổi mới công nghệ và quản lý, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị, mở rộng hệ thống phân phối, đưa hàng hoá thương hiệu Việt đến tay người tiêu dùng; liên kết với nông dân trong tỉnh để đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu và thu mua nông sản nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.


Năm là, tiếp tục chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về CVĐ. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh đầu tư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình quảng bá thương hiệu; nêu gương điển hình trong CVĐ; phê phán những biểu hiện lợi dụng CVĐ để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá kém chất lượng; đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng...


THANH TOÀN (thực hiện)
 


.