Diễn đàn "Chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số"

05:03, 24/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 24/3, Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Quảng Ngãi với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” năm 2023. Tham gia diễn đàn có gần 200 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh.
[links()]
Diễn đàn khẳng định vai trò, vị trí và tinh thần hành động của tuổi trẻ Quảng Ngãi trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào tháng 11/2021.
 
Các đại biểu tham gia diễn đàn.
Các đại biểu tham gia diễn đàn.
 
Đã có hơn 15 câu hỏi được trả lời trực tiếp, trong số hơn 100 câu hỏi của thanh niên được gửi tới diễn đàn. Nội dung tập trung vào các chủ đề lớn như: Nâng cao nhận thức về vai trò của công nghiệp văn hóa; bức tranh văn hóa Việt Nam trên các nền tảng công nghệ số; không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ...
 
Diễn đàn “Tuổi trẻ Quảng Ngãi với nhiệm vụ chấn hứng văn hóa trong kỷ nguyên số” lần này là cơ hội để tuổi trẻ nói lên tiếng nói của mình. Qua đó góp phần xây dựng, phát triển, chấn hưng văn hóa, trong bối cảnh văn hóa đang chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực.
 
Tin, ảnh: DƯƠNG THÀNH TUYÊN
 

.