Tuổi trẻ tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

02:07, 10/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong các ngày 6, 8 và 9.7, Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” tại các huyện Tư Nghĩa, Minh Long và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Tại diễn đàn, hầu hết các ý kiến tham luận đều tán thành với nội dung trong Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Riêng đối với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một số ý kiến góp ý cần làm rõ thêm kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua như: Vấn đề tái cơ cấu HTX nông nghiệp, giá trị hàng xuất khẩu, nhập khẩu, việc làm...

Bên cạnh đó, có một số ý kiến băn khoăn về chỉ tiêu trong dự thảo như: Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ che phủ rừng, chỉ tiêu đô thị hóa, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên... Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung bổ sung phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm các vấn đề: Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và thu hút nhân tài; công tác giải quyết việc làm; đầu tư các thiết chế văn hóa - xã hội; giải quyết chế độ chính sách; đặc biệt là vấn đề định hướng thẩm mỹ và tư tưởng cho thế hệ trẻ trong sử dụng mạng xã hội, xử lý thông tin internet...

ĐÌNH NGUYÊN
 


.